thanks

por Nguyễn Nam Phong (2021-08-09)


Cửa gió khuếch tán, còn gọi là miệng gió khuếch tán âm trần vuông, thường được sử dụng cấp gió lạnh trong hệ thống điều hòa không khí âm trần nối ống gió. Nhờ các nan xếp chéo mà luồng khí thổi chia đều đi các hướng, thay vì thổi trực tiếp gió lạnh xuống không gian bên dưới nó. Tính thẩm mỹ cao, dễ thích hợp nhiều loại trần khác nhau.UPR

©2017 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca"